Láseres giratorios

Rugby 640G

Leica Rugby 640G

Láser giratorio multiusos con el mejor haz visible.

Leica Rugby 640

Leica Rugby 640

Láser multiusos para aplicaciones en interiores y exteriores.

Leica Rugby 620

Leica Rugby 620

LáserHorizo​​ntal para apliCaciones denivelacióny en una pendiente。

Leica Rugby 610

Leica Rugby 610

拉瑟水平de unbotón

Leica Calmaster

Servicios deCalibraciónLáser。Calibracionesláseresrápidasy Concia con El Leica Calmaster。
Servicios deCalibraciónLáser。Calibracionesláseresrápidasy Concia con El Leica Calmaster。